Mẫu nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ có hình thức bên ngoài phần lớn là phần mái dốc nhiều ở đỉnh và bao phủ nó là một số lượng ngói đỏ chiếm phần lớn (chiếm 70%).

Gọi ngay